Negavatt 2016

Kuidas Smartvent sündis?
Meie sünnilugu ei ole selline, et “suur pirn läks kusagil põlema” ja lähme seda ideed maailmale turundama. Meie kolledžikambal oli vaat et sadakond ideed, mille arendamisega tegelesime. Kuulsime Negavati konkursist, vaatasime olemasolevad ideed üle, kuid ükski ei sobinud. Istusime siis minu juures kambakesi koos teiste küberfüüsikalise süsteemitehnika tudengitega ja meenus üks varasem idee, panime selle paari tunniga kirja ja jõudsimegi konkursile.

Mis on Smartventi idee?
Smartvent lahendab ruumide sisekliima probleemi näiteks siis, kui ruumid on kas liiga palavad, külmad või hoopis liiga umbsed. Sellised olukorrad on tingitud sellest, et sisekliima seadmed ei saa piisavalt õiget tagasisidet. Smartventi puhul ongi laias laastus tegu sensorsüsteemi baasiga, mis kogub pidevalt andmeid hoone sisekliima kohta ning käivitab vastavalt vajadusele kas ventilatsiooni, kütte või jahutuse. Kokkuvõttes on ruumis viibijatel mõnusam ja mugavam, teisalt saab ettevõte suure säästu ka energiakuludelt.

Kui ainulaadne Smartvent on?
Tahame olla selline firma, mille kasutajaliides on igale inimesele lihtsalt arusaadav, et ka iga sekretär saaks nutitelefonist värsket Negavatt aitas käivitada sisekliima juhtimise ettevõtte Smartvent Tudengite seas korraldatava KIKi energia- ja ressursisäästukonkursi Negavatt üks kolmest võitjast oli 2016. aasta nutika sisekliimajuhtimise idee autor Smartvent. See koosneb TTÜ Tartu Kolledži tudengitest ja tänu Negavati auhinnarahale on ettevõte hoo sisse saanud, räägib Smartvendi tegevjuht Joosep Henrik Sild. Foto: Meelis Meilbaum 10 Homse hoidjad Keskkonnainvesteeringute Keskus I Aastaraamat 2016 õhku juurde küsida, kui tunneb, et õhk on kontoris umbne. Lisaks kasutajasõbralikkusele on meie tehnoloogia ka uudne. Praegu töötame välja iseseisval toitel põhineva ühendusega lahendust, et kontrollerite ja sensorite vaheline ühendus oleks juhtmevaba.

Kes on Smartventi loojad, mis on teie taust?
Praeguseks on meil 5-liikmeline tuumik, teame teineteist juba 13 aastat, sest oleme koos käinud gümnaasiumis ja põhikoolis.

Kui kaugele on Smartvent tänaseks arenenud?
Oleme aastaga jõudnud nii kaugele, et meil on valmis vähim asi, millega turule minna. Smartventi süsteem on täna paigaldatud nelja ventilatsiooniagregaadi juurde, millest üks on testimiskoht meie enda kolledži juures. Kolm kohta on Tartu start-up keskusega Contriber Labs seotud ettevõtete juures. Nemad on ka meie esimesed suured kliendid, kelle siseõhku oleme paremaks teinud. Tänu nendelt saadud tagasisidele saame toodet edasi arendada. Näiteks on ühel ettevõttel suurte klaasakendega hoone ning neile on oluline, et saaks efektiivselt õhu hulkasid juhtida, olenevalt sellest, kus päike parasjagu soojendab.

Millised on Smartventi tulevikuplaanid?
Plaanis on lõpule viia juhtmevaba sensori tootearendus ning samuti anname viimast lihvi toote kasutajaliidese ja kontroll-loogika osas. Lõpusirgel on läbirääkimised ka ühe potentsiaalse suurkliendiga. Juba sügisel tahame käivitada turunduskampaania, et info meie lahendusest väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete seas levima hakkaks.

Kas soovitate teistel Negavatil osaleda ja miks?
Kindlasti soovitame. Olen soovitanud seda juba alates sellest ajast, kui end konkursile kirja panime. Oleme käinud ka paljude teiste kiirendite juures, et oma ideele raha kaasata, kuid Negavatt on olnud meie meelest parim. Negavatil on parim õhkkond ja see annab parima platvormi idee skaleerimiseks – juhul muidugi, kui idee on edasiarendamist väärt. Positiivne mulje jäi konkursist isegi neile, kes ei võitnud. Mulle tundus, et pead ei lasknud keegi norgu, sest Negavatilt saadud kogemus oli lihtsalt niivõrd hea.
 

*Artikkel ilmus Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2016. aasta aastaraamatus

Karbiketrajad

I koht

Tartu Ülikool

kokkuhoid: ressurss

 

Töötleme laborites kasutatavate pipetiotsikute karbid ümber 3D-printerite filamendiks. Korraldame polüpropüleenist (PP) jäätmete liigiti kogumise juba jäätmete tekkekohas. Kogume jäätmed ning purustame need suuremate kogustena Tartu jäätmekäitlusettevõttes graanuliteks. Sulatame PP graanulid 3D-printeri filamendiks ja turustame.

Loobu topsingust!

II koht

Tallinna Ülikool

kokkuhoid: ressurss

 

Sisustame ülikooli populaarseimad kohvikud antitopsingu jaamadega, mis võimaldavad isiklikke kohvianumaid kohvikus hoiustada ning neid sealsamas pärast kasutamist loputada. Sellisel moel vähendame muu hulgas jäätmeteket ning pakume kasutajatele soodsamat kohvihinda.

SmartVent

III koht

TTÜ Tartu Kolledž

kokkuhoid: soojus, elekter

 

Varustame klassiruumid väikeste soojustagastite ventilatsioonisüsteemidega, mis aitavad hoida kokku küttekuludelt ja suurte ventilatsioonisüsteemide paigalduselt. Soojustagasti ventilatsioonisüsteemid tagavad, et väljaminevalt soojalt õhult antakse soojusenergia üle sissetulevale värskele õhule. Seetõttu hoiame kokku sissetuleva õhu soojendamise energialt.

Energiasääst tualettruumides

Tallinna Tehnikakõrgkool

kokkuhoid: elekter, ressurss

 

Soovime vähendada energiatarbimist kooli tualettruumides vahetades välja vanad segistiotsikud ning kätekuivatid. Võtame kasutusele aeraatortehnoloogial põhinevad vett säästvad kraaniotsikud, kus segistis voolav vesi segatakse õhumullidega. Uued energiasäästlikud ja efektiivsed kuivatid kuivatavad käed kiiremini ja seetõttu ei teki vajadust kuivatuspaberi järele.

Kanalisisene vertikaalne tuulegeneraator

Tallinna Tehnikaülikool

kokkuhoid: elekter, ressurss

 

Soovime ehitada korstna sisse tuulegeneraatori. See on tavalisest tuulegeneraatorist  kolm korda efektiivsem ning ka mitmeid kordi odavam. Kõik see tähendab kokkuhoidu nii vajaminevatest ressurssidest (tsement ja metall) kui ka energiast. Tekkiva elektrienergia on suuname ülikooli valgustitesse.

Luminofoorlambid asendada LED Torudega

TTÜ Tartu Kolledž, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool

kokkuhoid: soojus, elekter, ressurss

 

Koolides on tavaliselt valgustuseks luminofoorlambid, mis on tavaliselt elavhõbe-madalrõhu-gaaslahenduslambid. Soovime asendada kõik katki minevad luminafoorlambid LED torudega. Säästame raha, energiat ja loodust.

 

Lämmastikku ja sooja

Tartu Ülikool

kokkuhoid: soojus, elekter, transport

Paljudes laborites ja tööruumides on õhukonditsioneerid, mis isegi Eesti suvetingimustes pidevalt töötavad, kulutades elektrit ruumide jahutamiseks. Samad laborid vajavad tihtipeale erinevates katsetes ka vedelat lämmastikku. Meie plaan on lahendada ühe hoobiga mõlemad probleemid - tagada laboritele pidev vedela lämmastiku olemasolu, et seda poleks vaja veoautodega kohale vedada. Samuti kindlustame ruumide jahutuse sobiva temperatuurini, kasutades selleks samuti vedelat lämmastikku.

Miinus 1°

Tallinna Tehnikakõrgkool

kokkuhoid: soojus, elekter

 

Meie idee seisneb kooli igapäevasete soojuskulude langetamises ning seeläbi energia säästmises. Projekt koosneb kolmest etapist: 1) soojusenergia kasutamise optimeerimine koos üldise ruumitemperatuuri langetamisega ühe kraadi võrra, 2) öörahu seadistamine elektroonikaseadmetele, 3) teavituskampaania "Kargem on kergem".

Tark Valgustus

Tartu Ülikool

kokkuhoid: elekter

 

Soovime kasutada ülikooli hoonetes ja ühiselamutes valgust mõistlikult ja ressursisäästlikult. Võtame kasutusele valgussensorid, mis mõõdavad luksides (Lux) kui hele või pime on ruum ning annavad märku, kui suur peaks olema lampide intensiivsus. Paigaldame ülikooli hoonetes liikumise peale reageerivad valgustid, mis lülituvad sisse ainult siis, kui seda on vaja. Võtame kasutusele energiat säästvad lambid.

Terviseraja mõju psüühikale

Tallinna Ülikool

kokkuhoid: soojus, elekter, ressurss

 

Teeme ülikooli juurde siseterviseraja. Seda kasutades saavad kõik tudengid ja ülikooli töötajad hea enesetunde. Meie omakorda saame projekti meeskonnaga uurida ja mõõta, kuidas terviseraja kasutamine mõjub selle tarvitajate energiale. Kokkuvõttes aitab terviserada tõsta tudengite ja töötajate vaimse töö tõhusust.